RINVOQ, de nieuwe selectieve en reversibele JAK-remmer 
RINVOQ is een selectieve en reversibele JAK-remmer voor orale toediening die is geïndiceerd voor de behandeling van matig tot ernstige actieve reumatoïde artritis bij volwassen patiënten die onvoldoende gereageerd hebben op een of meer disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) of deze niet kunnen verdragen.
RINVOQ kan worden gebruikt als monotherapie of in combinatie met methotrexaat.

HOGERE KANS OP REMISSIE DAN MET ADA+MTX
• RINVOQ + MTX toont een significant hoger remissiepercentage dan placebo + MTX en adalimumab + MTX op week 12.¹ ²

Meer informatie >

CONSISTENT EFFECTIEF
• RINVOQ was op week 12 superieur aan adalimumab + MTX wat betreft ACR50, pijn en lichamelijk functioneren.²
• RINVOQ toont consistente frequentie van remissie en significante remming van de progressie van gewrichtsschade, al of niet in combinatie met MTX.¹

Meer informatie >

DUIDELIJK OMSCHREVEN VEILIGHEIDSPROFIEL
De effectiviteit en veiligheid van eenmaal daags 15 mg upadacitinib werd geëvalueerd in vijf gerandomiseerde, dubbelblinde, multicenter, fase 3-onderzoeken bij patiënten met matig tot ernstig actieve reumatoïde artritis waarbij werd voldaan aan de ACR/EULAR 2010-classificatiecriteria.¹

Meer informatie >

Referenties
1. RINVOQ [Summary of Product Characteristics]. AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG.
2. Fleischmann R. Pangan AL, Song IH, et al. Upadacitinib versus placebo or adalimumab in patients with rheumatoid arthritis and an inadequate response to methotrexate: results of a phase 3, double-blind, randomized controlled trial [published online July 9, 2019]. Arthritis Rheumatol. doi: 10.1002/art.41032.