Select-axis 1: Opzet van het onderzoek

Een fase 2/3 studie naar de werkzaamheid en veiligheid van RINVOQ voor de behandeling van bDMARD-naieve patiënten met actieve AS1

 

Toegestane aanvullende medicaties waren csDMARDs (methotrexaat, leflunomide, sulfasalazine of hydroxycholorquine), orale glucocorticoïde, NSAIDs en analgetica.

EINDPUNTEN1

Primaire
ASAS40 respons voor RINVOQ vs placebo op week 14.

Veiligheid
Gegevens over bij de behandeling optredende bijwerkingen en laboratorium beoordelingen werden verzameld tijdens de studie.

Tijdens de behandeling optredende bijwerkingen werden gedefinieerd als bijwerkingen die begonnen of verergerden in ernst na de eerste dosis studiemedicatie tot 30 dagen na de laatste dosis

BELANGRIJKE INCLUSIECRITERIA1

  • Patiënten die 18 jaar of ouder waren konden deelnemen.
  • Voldeden aan de gemodificeerde New York-criteria voor ankyloserende spondylitis op basis van de centrale lezing van röntgenfoto’s van de SI-gewrichten
  • BASDAI score ≥4 op baseline.
  • Patiënt beoordeelde rugpijnscore ≥4 bij screening en baseline
  • Patiënten moeten een inadequate respons hebben gehad op minimaal 2 NSAIDs of een intolerantie of contraindicatie hebben voor NSAIDs.
  • Patiënten die eerder een JAK inhibitor of een biological therapie hebben gehad met potentieel effect op ankyloserende spondylitis waren van de studie uitgesloten.
  • Patiënten met een totale spinale ankylose waren van de studie uitgesloten.

 

Snelle en aanhoudende verbetering: een significant groter deel van de patiënten bereikte een ASAS40‑respons dan patiënten die placebo kregen

Bij bDMARD-naïeve patiënten met actieve AS

SELECT AXIS-1: ASAS40 in week 14 (NRI)1,2

* P≤0.001 vs placebo, multipliciteit-gecontroleerd.
Nominale P≤0.001 vs placebo.
ASAS40: minimaal 40% verbetering wat betreft Assessment of Ankylosing Spondylitis International Working Group criteria; bDMARD: biologic disease-modifying antirheumatic drug; NRI: nonresponder imputation.
Primaire eindpunt van deze studie ASAS40 response op week 14 (p=0.0003).

 

Significante verbetering van de SPARCC scores gemeten aan de hand van MRI

SELECT AXIS-1: verandering van MRI SPARCC scores vanaf baseline in week 14 (MMRM)1,2

 

P-waarden zijn nominaal, tenzij *significant in multipliciteit-gecontroleerde analyse.
Verandering vanaf baseline bij MRI SPARCC ruggengraatscore was een multipliciteit-gecontroleerd secundair eindpunt. Verandering vanaf baseline bij MRI SPARCC sacro-iliacaal gewricht was een aanvullend belangrijk secundair eindpunt. De SPARCC MRI onderzoekspopulatie zoals ge-prespecificeerd in het statistische analayseplan (baseline inclusief MRI data <3 dagen na eerste dosering van onderzoeksmiddel en week 14 inclusief MRI data tot aan eerste dosering van periode 2 onderzoeksmiddel).
MMRM: mixed model for repeated measures; MRI: magnetic resonance imaging; SPARCC: Spondyloarthritis Research Consortium of Canada.

 

Snelle verbetering op verschillende pijnmetingen

SELECT AXIS-1: Significante verbetering bij pijnmetingen na verloop van tijd (MMRM)2

 

* Spinale pijn (BASDAI item 2).
Perifere pijn/zwelling (BASDAI item 3).
# Nominale P≤0.001 vs placebo.
§ Nominale P≤0.05 vs placebo.
Eindpunten waren verkennend en er kunnen geen statistische vergelijkingen worden uitgevoerd.
BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index; LSM: least squares mean; MMRM: mixed model for repeated measures.

 

Significante verbetering op fysiek functioneren

SELECT AXIS-1: verandering in BASFI van baseline in week 14 (NRI)1,2

 

76% meer verbetering wat betreft functioneren

* Significant bij multipliciteit-gecontroleerde analyse.
76% is het relatieve verschil tussen –2,29 (RINVOQ 15 mg) en –1,30 (placebo) verandering bij BASFI vanaf baseline tot week 14.
Verandering vanaf baseline bij BASFI was een multipliciteit-gecontroleerd belangrijk secundair eindpunt.
BASFI: Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index; BASMI: Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index; NRI: nonresponder imputation.

Referenties:

  1. Van der Heijde D.,  Song I., Pangan A.L., et al., 2019, Efficacy and safety of upadacitinib in patients with active ankylosing spondylitis (SELECT-AXIS 1): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2/3 trial, The Lancet, Volume 394, Issue 10214, 2019, Pages 2108-2117, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32534-6.
  2. RINVOQ (Summary of Product Characteristics). AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG. (www.productinformatie.abbvie.nl).