RINVOQ is de nieuwe selectieve en reversibele JAK-remmer voor patiënten met:

RINVOQ, bij actieve Reumatoïde Artritis

RINVOQ is een selectieve en reversibele JAK-remmer voor orale toediening die is geïndiceerd voor de behandeling van matig tot ernstige actieve reumatoïde artritis bij volwassen patiënten die onvoldoende gereageerd hebben op een of meer disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) of deze niet kunnen verdragen.
RINVOQ kan worden gebruikt als monotherapie of in combinatie met methotrexaat.

HOGERE KANS OP REMISSIE DAN MET ADA+MTX

  • RINVOQ + MTX toont een significant hoger remissiepercentage dan placebo + MTX en adalimumab + MTX op week 12.¹ ²

Meer informatie >

CONSISTENT EFFECTIEF

  • RINVOQ was op week 12 superieur aan adalimumab + MTX wat betreft ACR50, pijn en lichamelijk functioneren.²
  • RINVOQ toont consistente frequentie van remissie en significante remming van de progressie van gewrichtsschade, al of niet in combinatie met MTX.¹

Meer informatie >

DUIDELIJK OMSCHREVEN VEILIGHEIDSPROFIEL

De effectiviteit en veiligheid van eenmaal daags 15 mg upadacitinib werd geëvalueerd in vijf gerandomiseerde, dubbelblinde, multicenter, fase 3-onderzoeken bij patiënten met matig tot ernstig actieve reumatoïde artritis waarbij werd voldaan aan de ACR/EULAR 2010-classificatiecriteria.¹

Meer informatie >

Referenties

  1. RINVOQ [Summary of Product Characteristics]. AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG. (www.productinformatie.abbvie.nl).
  2. Fleischmann R. Pangan AL, Song IH, et al. Upadacitinib versus placebo or adalimumab in patients with rheumatoid arthritis and an inadequate response to methotrexate: results of a phase 3, double-blind, randomized controlled trial [published online July 9, 2019]. Arthritis Rheumatol. doi: 10.1002/art.41032.

RINVOQ bij actieve Artritis Psoriatica

RINVOQ is geïndiceerd voor de behandeling van actieve Artritis Psoriatica bij volwassen patiënten die onvoldoende hebben gereageerd op één of meer DMARD’s of die niet kunnen verdragen. RINVOQ kan worden gebruikt als monotherapie of in combinatie met methotrexaat.1

Een statistisch significant groter deel patiënten dat met RINVOQ werd behandeld bereikte in week 12 een ACR20‑respons dan patiënten die placebo kregen. Dit effect houdt aan tot week 56.1

SNELLE EN AANHOUDENDE EFFECTIVITEIT OP GEWRICHTEN BIJ PSA

Snelle verbetering op symptomen zoals gemeten voor ACR20 vanaf week 2 en aanhoudende verbeteringen tot week 56.1,2

Meer informatie >

CONSISTENTE EFFECTIVITEIT OP ENTHESITIS, DACTYLITIS EN DE HUID

Significant meer patiënten die met RINVOQ werden behandeld bereikten PASI 75 vs placebo op week 16, hadden geen enthesitis en dactylitis klachten en bereikten minimale ziekteactiviteit (MDA) vergeleken met placebo op week 24.1,2

Meer informatie >

DUIDELIJK OMSCHREVEN VEILIGHEIDSPROFIEL, VASTGESTELD IN DE RA, PSA EN AS REGISTRATIEPROGRAMMA’S

>4.000 patiënten zijn binnen RA, PsA en AS registratieprogramma’s behandeld met RINVOQ.1,2

Meer informatie >

Referenties

  1. RINVOQ (Summary of Product Characteristics). AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG. (www.productinformatie.abbvie.nl).
  2. Mease PJ, Lertratanakul A, Anderson JK, et. al., 2020 Upadacitinib for psoriatic arthritis refractory to biologics: SELECT-PsA 2 Annals of the Rheumatic Diseases doi: 10.1136/annrheumdis-2020-218870.

 

RINVOQ bij Ankyloserende Spondylitis

RINVOQ is geïndiceerd voor de behandeling van actieve Ankyloserende Spondylitis (AS) bij volwassen patiënten die onvoldoende hebben gereageerd op conventionele behandeling.1

RINVOQ is de eerste eenmaal daagse orale JAK remmer voor volwassen patiënten met actieve ankyloserende spondylitis.1

50% VAN DE PATIËNTEN HEBBEN ASDAS LAGE ZIEKTEACTIVITEIT BEHAALD OP WEEK 14

Een significant groter deel van de patiënten bereikte een ASAS40‑respons dan patiënten die placebo kregen. Een verschil dat te zien was vanaf week 2 en aanhield tot en met week 64.1,2

Meer informatie >

VERBETERING IN PIJN, ONTSTEKING EN DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Significante verbetering van SPARCC-MRI spinaal score vs placebo op week 14. Verbetering van BASFI, PROs, rugpijn en zwelling en nachtelijke rugpijn op week 14.1,2

Meer informatie >

DUIDELIJK OMSCHREVEN VEILIGHEIDSPROFIEL, VASTGESTELD IN DE RA, PSA EN AS REGISTRATIEPROGRAMMA’S

>4.000 patiënten zijn binnen RA, PsA en AS registratieprogramma’s behandeld met RINVOQ 15 mg.1,2

Meer informatie >

Referenties

  1. RINVOQ (Summary of Product Characteristics). AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG. (www.productinformatie.abbvie.nl).
  2. Van der Heijde D.,  Song I., Pangan A.L., et al., 2019, Efficacy and safety of upadacitinib in patients with active ankylosing spondylitis (SELECT-AXIS 1): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2/3 trial, The Lancet, Volume 394, Issue 10214, 2019, Pages 2108-2117, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32534-6.